Z powodzeniem zakończyła się trwająca dwa miesiące zbiórka nakrętek dla chorej Poli.
Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu przy wsparciu uczniów
i nauczycieli z naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę bardzo dziękujemy.
Jednocześnie informujemy, że do końca roku szkolnego akcja nadal będzie kontynuowana.
Tym razem osobą czekającą na naszą pomoc jest nasz szkolny kolega Kamil.

.

Wolontariusze SP2