Nasza szkoła włączyła się w akcję „Światełko pamięci”– zbiórkę zniczy, które dzięki harcerzom z Hufca ZHP Ziemi Sanockiej zostaną przekazane na Cmentarz Łyczakowski, Janowski i Orląt Lwowskich we Lwowie. Ta pierwsza nekropolia to jeden z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie. Spośród wszystkich zebranych zniczy 200 białych i czerwonych zostanie zapalonych na mogiłach Polaków, szczególnie na Cmentarzu Orląt, gdzie spoczywa blisko trzy tysiące żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Pozostałe zebrane znicze w ramach szkolnej akcji „Pamięci poległych” zapłoną na grobach Sanoczan, którzy brali udział w walkach za ojczyznę w XIX i XX wieku.

W akcję zaangażowali się chętni uczniowie klas 5-8, kółko historyczne klas siódmych oraz klasa 3b.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej zbiórki, uczniom i ich rodzicom, wolontariuszom, którzy pomagali przy organizacji oraz wszystkim, którzy sprzyjali tej inicjatywie:)