14 września odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami z Zespołu do Spraw Prewencji i Zapobiegania Przestępczości Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci odpowiadały na pytania pani policjantki, wykazując się znajomością przepisów ruchu drogowego.
Potem wszystkie klasy udały się na pobliskie skrzyżowanie, by wykorzystać zdobytą wiedzę i bezpiecznie poruszać się po ulicy.
Spotkanie to na pewno przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.