W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Matematycznej „MATART” i „MATFOTO”. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka

Celem konkursu było popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie, rozwijanie kreatywności uczniów oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką.

Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej – wyklejanki:

  • w klasach czwartych tematem była „Moja szkoła” praca miały być wykonana z prostokątów,
  • w klasach piątych uczniowie ruszyli w „Wakacje marzeń” w świecie trójkątów
  • szóstoklasiści zajmowali się parkietażami z zaprojektowanej przez siebie klepki.
  • uczniowie klas VII i VIII próbowali „uchwycić” matematykę w fotografii.

W sumie na konkurs wpłynęło – 37 prac plastycznych i 18 fotografii

Wyniki :

Konkurs „MATART”

Kategoria – klasy IV
I miejsce – Julia Kotlarz – SP2 Zagórz (opiekun Gabriela Wolańska),
II miejsce – Dawid Mołek – SP Łukowe (opiekun Agnieszka Kulig),
III  miejsce  – Alicja Szczęsny – SP Zarszyn (opiekun Lucyna Gburyk).

Kategoria – klasy V
I miejsce – Szymon Kot – SP Zahutyń – (opiekun Agnieszka Kulig),
II miejsce – Luiza Rycyk – SP8 Sanok (opiekun Wacław Bojarski),
III miejsce – Jakub Rycyk – SP8 Sanok (opiekun Wacław Bojarski).

Kategoria – klasy VI
I miejsce – Mateusz Wrona – SP2 Zagórz 
Karolina Święch – SP1 Sanok (opiekun  Elzbieta Florczak).
II miejsce – Oliwia Strzyż – SP Łukowe (opiekun Agnieszka Kulig),
Gabriela Jędrasik – SP2 Sanok (opiekun Renata Pawlecka).

Konkurs „MATFOTO”
I miejsce – „ Mecz figur” – Izabella Marczak – SP Pakoszówka 
„Świetliste wielokąty” – Jakub Mielnik – SP2 Zagórz,
II miejsce – „Równoległe w nieskończoność” – Milena Hydzik – SP2 Zagórz 
III miejsce – „Owocowe figury” – Lilianna Fara – SP2 Zagórz.

Wyróżnienie:
„Symetria nad stawem”– Weronika Marcinik – SP Łukowe 
„Symetria” – Krzysztof Suwała – SP2 Zagórz,
„Symetria na wodą” – Wiktoria Kotlarz – SP2 Zagórz 
„Matfigur” – Joanna Kyrcz – SP2 Sanok.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, laureatom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy????

Informujemy, że Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

GALERIA MATART

GALERIA MATFOTO