Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie komiksu przedstawiającego wojenną rzeczywistość przy pomocy aplikacji Toony Tool,  narzędzia do tworzenia memów, kreskówek  i komiksów. Konkurs skierowany był do klas ósmych, których uczniowie tę tematykę mieli okazję poznać na lekcjach języka polskiego oraz historii. Ochotnicy z klas ósmych  musieli przy tworzeniu prac wykazać się wiedzą, kreatywnością, ale także umiejętnościami komputerowymi.

Organizatorki konkursu (uczące języka polskiego w klasach ósmych panie Lucyna Mazur, Joanna Twardak, Dorota Myćka i Elżbieta Gładysz oraz nauczycielka historii pani Barbara Rajtar-Wojdyła)  miały trudne zadanie. Po dokładnym zapoznaniu się z każdą pracą przyznały następujące miejsca:

I miejsce- Karolina Kopczak z klasy  8c

II miejsca- Nadia Marczak i Kinga Kucharczyk z klasy 8b

W imieniu organizatorów konkursu serdecznie gratulujemy zwycięzcom
i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane prace!

Poniżej prezentujemy wybrane kadry z  prac uczestników.