Kierownik świetlicy informuje, że odpłatność za wyżywienie w czerwcu wynosi 80zł.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty.