Dni 25-27 maja 2021 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 oraz informacją podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńcze według następującego porządku:

  • dla uczniów klas IV – VII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  • dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Dla zgłoszonych na dyżur uczniów stołówka szkolna przygotuje II śniadanie. Koszt II śniadania wynosi 5 zł za dzień.

Zapisu dzieci na dyżur należy dokonać do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 14.00 telefonicznie   u kierownika świetlicy. Numer telefonu 13 46 327 56 wew. 33.