Zajęcia przeprowadzone w dniu 11.02.2021r. były dla uczniów klasy 3b krótkim przewodnikiem po świecie reklam, gier komputerowych oraz programów TV i radiowych. Ważną częścią tych zajęć było charakteryzowanie wpływu radia i TV na rozwój i samopoczucie młodego odbiorcy. Podczas zajęć zostały przedstawione uczniom alternatywne środki służące zabawie, nauce i wychowaniu w oparciu o umiejętne korzystanie z mediów. Oczywiście nie mogliśmy pominąć tematu związanego z pracą dziennikarza, który w rzetelny sposób dostarcza nam wszelkich informacji. W drugiej części zajęć uczniowie wcielili się w rolę dziennikarzy i uczyli się jak zadawać pytania, żeby uzyskać jak najwięcej informacji. Najlepszą częścią według dzieci było stworzenie sklepu RTV – uczniowie sami przydzieli sobie role i stworzyli inscenizacje.

Na kolejnych zajęciach uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem poczty oraz listonosza i jego obowiązkami. „Podróż pocztową” rozpoczęliśmy od poznania zasad w jaki sposób napisać list oficjalny i nieoficjalny oraz jak prawidłowo adresować kopertę aby dotarła do odbiorcy od nadawcy. Dzieci w czasie zajęć napisały listy do swoich przyjaciół z klasy. Listy zostały wysłane przez wychowawcę klasy. Listonosz znakomicie wywiązał się ze swojej pracy, ponieważ wszystkie listy dotarły pod wskazane adresy dzieci.