Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w konkursie „Kangur Matematyczny”, który odbędzie się w dniu 18.03.2021r.

Każdy z uczestników otrzyma jeden z wariantów układanki przestrzennej w formie breloczka.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

Do udziału w konkursie wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO.

Link do pobrania dokumentów:
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Uczniowie klas 2 i 3 zgłaszają chęć udziału w konkursie do swojego wychowawcy, wpłacając kwotę 10 zł oraz przekazując podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie i klauzulę RODO do 27.01.2021

Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć udziału do Szkolnego Koordynatora Konkursu: p. Marzeny Śliwińskiej, poprzez dziennik elektroniczny do 27.01.2021

Wpłatę za udział w konkursie (10 zł) oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i klauzulę RODO należy złożyć w sekretariacie szkolnym w dniach: 21 – 27.01.2021r. w godz. 7.00 – 15.00

Link do strony domowej KONKURSU:
https://www.kangur-mat.pl

 Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach. Szczegóły na stronie:
https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady

PLAKAT pobierz