Dzień 2 listopada 2020r. zgodnie z ustaleniami jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:

  • dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  • dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców.

Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa: 30 października 2020r.

Odpłatność za drugie śniadanie dnia 02.11.2020r. wynosi 5 zł.

Wpłaty należy dokonać przy zapisie dziecka na świetlicę.