10 października , w sobotę o 10.00 członkowie szkolnego koła Caritas spotkali się na cmentarzu przy parafii Sanok Dąbrówka, aby zakasać rękawy i zadbać o porządek przy zapomnianych i zaniedbanych grobach. Dodatkowo, przeszliśmy cały cmentarz w poszukiwaniu śmieci, których uzbieraliśmy łącznie 7 dużych worków.
E.S.