Dzięki życzliwości kierownictwa sanockiego MBL kolejna grupa naszych uczniów mogła wziąć udział w zabawie „Puzzle Hunt” (Polowanie na zagadki) na terenie naszego urokliwego skansenu.
Uczestnicy ‘polowania’ pracowali w ośmiu drużynach, najpierw przeczesując teren skansenu w poszukiwaniu ćwiczeń z języka angielskiego, a następnie wspólnie je rozwiązując.
Wszystkie drużyny tak sprawnie poradziły sobie z zadaniami, że organizatorki zabawy, panie Dziuban i Kopiec oraz towarzyszący swoim wychowankom pan Pakosz byli pod dużym wrażeniem sprawności i umiejętności współpracy uczniów klasy 7e.
Ośmioro uczniów zapracowało tego dnia na pozytywną uwagę za wzorowe zachowanie podczas wycieczki i zgodną pracę w grupach 