Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00, w dużej sali gimnastycznej szkoły, odbędzie się spotkanie organizacyjne Rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

Przypominamy, że podczas spotkania należy zachować zasadę dystansu społecznego, zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.