Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 493 z późn. zm.) informuję, że z dniem 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, zorganizowane będą dla uczniów klas I- III, dobrowolne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zorganizowane zajęcia są dobrowolne i nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji zajęć.

Zgłoszenia dzieci należny dokonywać u wychowawców klas. Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia od dnia 25 maja 2020 r. jest „Oświadczenie”. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dokument należy zwrócić w siedzibie szkoły budynek B w dniu 25 maja 2020 r.

Bartłomiej Mandzelowski
dyrektor szkoły

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie.pdf

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/Organizacja-zajęć-dla-uczniów-klas-I-–-III..pdf

https://www.gov.pl/attachment/66e7af5a-d711-4aa0-9ddc-a337e53fb366