19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Towarzyszy tej rocznicy symbol żonkila związany z ocalałym z powstania, ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej Markiem Edelmanem. Przez lata pielęgnował on pamięć o wydarzeniach z 1943 roku.W każdą rocznicę powstania pod Pomnikiem Bohaterów Getta zjawiał się z żółtymi kwiatami. Muzeum Polin przy wsparciu wielu organizacji kontynuuje tę tradycję poprzez Akcję Żonkile. Ósmej edycji przyświeca ciągle ten sam cel- pamięć o uczestnikach tamtych wydarzeń, którzy przez blisko miesiąc prowadzili nierówny bój z wojskami niemieckimi.
          

W tym roku obchody są szczególne, bo i szczególne są warunki, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Stąd pamięć o tych wydarzeniach można pokazać inaczej- wirtualnie, co zrobili nasi uczniowie. Niech ten żonkil (z papieru, żywy kwiat…) będzie symbolem pamięci o bohaterach z getta, którzy wiosną 1943 rozpoczęli walkę o swoją godność.