Drodzy ósmoklasiści.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej  umieściła arkusze i karty odpowiedzi egzaminu ósmoklasisty. Kliknij tutaj.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy.