UWAGA
Nowy plan lekcji.

(pobierz plik pdf)

Harmonogram konsultacji.

(pobierz plik pdf)

Informujemy, że konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywają się w ramach godzin ujętych w planie lekcji oraz dodatkowo w wyznaczonych terminach.
W klasa I-III oprócz nauczycieli uczących, pomoc można również uzyskać u dyżurujących  wychowawców świetlicy.
Nauczyciele wspomagający i terapeuci dostępni będą (w sposób zdalny) dla swoich podopiecznych od poniedziałku do piątku od 13.00 do 14.30.