Zgodnie z zarządzeniem numer 21/2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku ustala:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1.
Ustalenie liczby wolnych miejsc                       w poszczególnych szkołach podstawowych
28.02.2020 r.
11.05.2020 r.
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
02.03 – 03.04.2020 r.
do godz. 16:00
12.05 – 14.08.2020 r.
do godz. 15:00
3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
14.04.2020 r.
do godz. 16:00
21.08.2020 r.
do godz. 15:00
4.
Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły do której zostało zakwalifikowane
15.04 – 17.04.2020 r.
do godz. 16:00
24.08 – 26.08.2020 r.
do godz. 15:00
5.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
20.04.2020 r.
do godz. 16:00
27.08.2020 r.
do godz. 15:00
6.
Procedura odwoławcza
od 21.04.2020 r.
od 28.08.2020 r.