Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zaprasza Rodziców na spotkania wywiadowcze.
Harmonogram spotkań:
3 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 – klasy 1 – 3
4 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 –  klasy 4 – 8.
Zebranie z Rodzicami klas ósmych poprzedzone będzie prelekcją pani psycholog Moniki Szul na temat „Stresu przedegzaminacyjnego” oraz spotkaniem z przedstawicielem Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka. Prelekcja i spotkanie odbędzie się na małej sali gimnastycznej dnia 4 lutego 2020 o godzinie 17.00.

W tych samych dniach dyżur będą pełnić:
logopeda (sala RSU – budynek A, III piętro);
pedagog szkolny (gabinet pedagoga – budynek A, III piętro);
specjaliści gimnastyki korekcyjnej (pokój nauczycieli wf – budynek A, parter);
kierownik świetlicy (sala świetlicy – budynek B)
wszyscy nauczyciele uczący  (pokój nauczycielski – budynek A, II piętro);

Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściach do szkoły.
Serdecznie zapraszamy.