W bieżącym roku szkolnym w konkursie „AKTYWNA KLASA”, klasy rywalizują
w czterech kategoriach:
„Prace społeczne”, „Zawody sportowe”, „Konkursy przedmiotowe” oraz „Zachowanie”.
Poniżej prezentujemy wyniki z ostatnich trzech miesięcy.
W PAŹDZIERNIKU, tytuł „Aktywna Klasa” w kategorii „Zawody sportowe” przyznano klasie 7a, natomiast w kategorii „Konkursy przedmiotowe” i „Zachowanie” –tytuł otrzymała klasa 8b. W LISTOPADZIE, w kategorii „Prace społeczne” najwięcej punktów uzyskała klasa 6d, natomiast w kategorii „Zawody sportowe” i „Zachowanie” – klasa 8a, natomiast klasa 7a zwyciężyła w kategorii „Konkursy przedmiotowe”. W GRUDNIU – klasa 7a uzyskała najwięcej punktów w trzech kategoriach: „Prace społeczne”, „Zawody sportowe” i „Zachowanie”, w kategorii „Zachowanie” taką samą liczbę punktów uzyskała również klasa 7c, natomiast klasa 8a zwyciężyła w kategorii „Konkursy przedmiotowe”.
Gratulujemy uczniom oraz wychowawczyniom – pani Joannie Twardak (7a), pani Joannie Giermańskiej (8b), pani Annie Polańskiej (6d), pani Małgorzacie Dziuban (8a) i pani Anicie Błażowskiej (7c).
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami:
Aktywna Klasa – październik 2019
Aktywna Klasa – listopad 2019
Aktywna Klasa – grudzień 2019