Przypominamy, że dni 2 i 3 stycznia 2020 r. zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem roku szkolnego, przekazanym we wrześniu do publicznej wiadomości i umieszczonym na stronie internetowej szkoły, są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.
W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie zapewnią opieki będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńcze według następującego porządku:
•       dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
•       dla uczniów klas I-III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców.
Rodzice uczniów klas I-III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku
w świetlicy szkolnej.
Termin zgłoszeń upływa: 18.12.2019 r.
Odpłatność za drugie śniadanie,  za jeden dzień, wynosi 5 zł.
Wpłaty należy dokonać przy zapisie dziecka na świetlicę.