Od kilku już lat harcerze 4DH „Dolina Sanu” prowadzą jesienią akcję , mającą na celu pomoc bezdomnym zwierzętom. Zgromadzone w tym roku środki zostały przeznaczone na leczenie chorych „ braci mniejszych”, zakup środków higienicznych dla zwierząt w ciężkim stanie, opiekę domową dla kotów po zabiegach, i wiele innych. Potrzeb co nie miara.
W efekcie prowadzonej zbiórki i akcji zarobkowej zgromadzono 502 zł i 40 gr. Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do niezawodnych rodziców i dziadków oraz przyjaciół 4 DH, którzy wsparli naszą akcję.
Całą zebraną kwotę przekazano na ręce pani Anny Michoń – Hus, przedstawicielki Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals” Inspektorat w Sanoku. Panie inspektorki OTOZ „Animals” oraz ich czworonożni  podopieczni byli również gośćmi na naszej zbiórce. W lutym rozpoczynamy zbiórkę karmy ( suchej i mokrej) oraz żwirku dla kotów. Zachęcamy do włączenia się do naszej akcji.