Dnia 27 września uczniowie naszej szkoły klas I-IV uczcili rocznice tragicznego w  dziejach naszego kraju września 1939roku. Dzieci z klasy III C pod opieką p. Wiesławy Królickiej i Wiolety Lesiak zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, w którym przypomniały o wydarzeniach związanych z II wojną światową. Były nimi 1 września 1939 roku, gdy Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę oraz 17 września 1939 roku, kiedy Związek Radziecki uderzył na nasz kraj a także liczne bohaterskie walki i zryw powstańczy miasta Warszawy. Wszystkie dzieci z wielką powagą oddały hołd poległym za naszą wolność oraz złożyły obietnicę zachowania w pamięci tychże wydarzeń, będących przestrogą dla naszego                        i przyszłych pokoleń.
tekst: Wioleta Lesiak