PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Arkusz egzaminacyjny standardowy (OPOP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)