Patron


Gimnazjum nr 4 w Sanoku jest szkołą, która powstała po reformie oświatowej wprowadzonej we wrześniu 1999 w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Aby kontynuować tradycję Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia, które przez lata nosiła „Siódemka”.   Patronem szkoły została 6 Pomorska Dywizja Piechoty, formacja wojskowa powstała w 1944 roku wchodząca w skład II Armii Wojska Polskiego.

    Ceremonia nadania imienia szkole odbyła się 20 maja 2005r. w obecności zaproszonych gości min. kombatantów, przedstawicieli 6 Brygady Powietrznodesantowej
im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego   (popularne „czerwone berety” z Krakowa) – spadkobierczyni tradycji 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, przedstawicieli Rady Miasta, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

    Zainicjowała ją msza święta w Kościele im. Chrystusa Króla, w trakcie której kazanie wygłosił ksiądz prałat Feliks Kwaśny. Nawiązał w nim do historii powstania oraz bohaterskich walk Dywizji o wolność
i niepodległość ojczyzny.
Następnie uroczystości przeniesione zostały do Gimnazjum gdzie przewodniczący Rady Miasta, Jan Pawlik odczytał uroczysty akt nadania imienia szkole w postaci uchwały Rady Miasta,
a dyrektor szkoły mgr Grzegorz Kornecki oraz zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia.
Ponadto przekazany został szkole medal „Pro Memoria” przyznany przez Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Część oficjalną zakończył Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym
6 Pomorskiej Dywizji Piechoty.