Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – Dz.Urz. UE L 119, s. 1), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne realizacji celów statutowych szkoły;
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych p. Elżbiety Wójcik: 134632756, e-mail: ido.sp2.sanok@gmail.com
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów oraz wynikających z ich tytułu roszczeń;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego oraz wychowawczego w naszej placówce;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.