Kalendarz roku szkolnego

2.09.2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23.09.2019 Wywiadówka kl. I – III.
24.09.2019 Wywiadówka  kl. IV – VIII
14.10.2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21.10.2019 r Dzień Konsultacji Indywidualnych.
18.11.2019 r. Wywiadówka –  kl. IV – VIII
19.11.2019 r. Wywiadówka –  kl. I-III
listopad Próbne egzaminy klas VIII. Analiza wyników do końca listopada
9.12.2019r. Dzień Konsultacji Indywidualnych
23.12.2019 r. -31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna
2-3.01.2020 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
13 – 26.01.2020 r. Ferie zimowe
31.01.2020 r. Konferencja klasyfikacyjna za I semestr
03.02.2020 r. Wywiadówka –  kl. I-III
04.02.2020 r. Wywiadówka –  kl. IV – VIII
07.02.2020 r. Koniec I semestru
marzec 2020 r. Próbne egzaminy klas VIII.
9.03.2020 r.  (pon.) Dzień Konsultacji Indywidualnych
marzec 2020 r. Rekolekcje
9.04 – 14.04. 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21.04., 22.04., 23.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty
27.04.2020 r. Wywiadówka –  kl. IV – VIII
28.04.2020 r. Wywiadówka –  kl. I-III
11.05.2020 r. Dzień Konsultacji Indywidualnych
12.06.2020 r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15.06.2020 r. Przewidywane oceny na koniec roku.
22.06.2020 r. Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I-VIII.
26.06.2020 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

Skip to content