Instrukcja zoom

 1. Nastaw się pozytywnie.
 2. Włącz przeglądarkę internetową
 3.  w pasku adresu wpisz zoom.us/join
 4. kliknij enter
 5. w okienku wpisz numer 8432843119
 6. kliknij na join
 7. w lewym rogu zacznie pobierać się potrzebny progran
 8. w razie pojawiających się okienek zaakceptuj
 9. Masz zooma na swoim komputerze.

https://youtu.be/AfsnIxPchM4

Połączenie do rozmowy

 1. włącz program
 2. kliknij join meeting
 3. wpisz numer naszego spotkania (konferencji) jak wyżej
 4. poniżej wpisz swoje imię i nazwisko
 5. kliknij join
 6. kliknij join with video
 7. join with computer audio
 8. i już

https://youtu.be/41s4oa946Ys

potrzebne opcje

 1. wyciszenie głosu
 2. wyłączenie video
 3. podgląd użytkowników którzy są połączeni

https://youtu.be/MN-ONRC9bvI