ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2021/2022

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
L.p. Nazwa zajęć prowadzący uczestnicy Termin

Dzień i godziny

1. Koło fizyczne Patryk Nisiewicz uczniowie klas 8 czwartek

7:10 – 7:55

2. Koło fizyczne Renata Pawlecka klasy 7 i 8e wtorek

7.10-7.55

3. Koło z języka angielskiego “Tik talk” Anna Polańska uczniowie klas 7 poniedziałek

7:10-7:55

4. Koło muzyczne Sabina Wdowiak uczniowie klas 4-7 środa

14:15-15:15

5. Koło informatyczne Marzena Śliwińska klasy 4-5 wtorek

15.05 – 15.50

6. Koło matematyczne Agnieszka Polańska Klasa 3b środa

11.40 – 12.25

co drugi tydzień

7. Koło biologiczne Mariola Sokół uczniowie klas 5-8 piątek

7:10-7:55

8. koło informatyczne Andrzej Pakosz klasy 7-8 środa

15.05 – 15.50

9. Koło matematyczne Anna Dmitrzak kl.8 poniedziałek

15:05- 15:50

10. Koło matematyczne Alicja Staruchowicz-Pastuszczak Kl.4b Środa

12.30 – 13.15

11. Koło matematyczne Joanna Giermańska uczniowie klasy 7a Poniedziałek

13.25 – 14.10

12. Koło plastyczne Maria Leszczyńska kl 4 – 7 czwartek

14:15 – 15:00

13. Koło z języka niemieckiego Anita Błażowska kl 7- 8 czwartek

14:15 – 15.00

14. Zajęcia przygotowujące do konkursu – języka angielskiego Edyta Michalak uczniowie klasy 7c i 7d przygotowujący się do konkursu piątek/środa

13.25-14.10

15. „Let’s talk about it” Agnieszka Kopiec uczniowie klas 6-8 środa

13.25-14.10

16. Zajęcia przygotowujące do konkursu – historii Barbara Rajtar-Wojdyła uczniowie klasy 8 i 7 przygotowujący się do konkursu środa

13.25-14.10

17. Koło historyczne Barbara Rajtar-Wojdyła uczniowie klasy 7c Środa

8.50-9.25

18. Śpiewam tańczę, recytuję Beata Kolanowska kl.2 środa

11.35 – 12.20

19. Robotek Mariola Brygidyn kl.2-3 wtorek

12.40 – 13.25

20. “Kodowanie na wesoło” Paulina Sabat kl.1 piątek

12:40 – 13:25

21. Świat zmysłów Joanna Rabicka kl.1-3 wtorek

12.40 – 13.25

22. Koło pływackie Katarzyna Roszniowska kl.6 – 8 środa

15.30 – 16.30

23. Rękodzieło artystyczne Katarzyna Góralska kl.5-7 czwartek

8.00 – 8.45

24. Liga Ochrony Przyrody Mariola Sokół uczniowie klas 5-8 Czwartek

15:15-16:00

co drugi tydzień

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
l.p. Nazwa zajęć prowadzący uczestnicy Termin

Dzień i godziny

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Aleksandra Zoszak – Piecuch 2a Czwartek

11:35-12:20

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Justyna Harajda 2b czwartek godzina

12:30 – 13:15

3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Beata Kolanowska 2c wtorek

11.35 – 12.20

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Paulina Sabat 3a czwartek

11.35 – 12.20

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Agnieszka Polańska 3b środa

11.40-12.25

co drugi tydzień

6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Mariola Brygidyn 3c czwartek

11.35 – 12.20

7. ZDW z języka polskiego Dorota Myćka Klasy 4 Wtorek

13.20 – 14.05

Dorota Myćka Klasy 5 Czawrtek

13.20 – 14.05

Beata Demska Klasy 6 poniedziałek

12.25-13.10

Beata Demska Klasy 7 wtorek

14.15-15.00

8. ZDW z matematyki Anna Dmitrzak klasy 4 Środa

8:00 – 8.45

Joanna Giermańska klasy 6 Wtorek

13:25 – 14:10

Anna Dmitrzak klasy 5 piątek

13:25-14:10

Renata Pawlecka Klasy 7 czwartek

15.05 – 15.50

9. ZDW z języka angielskiego Edyta Michalak Klasy 4 Poniedziałek

13.25-14.10

10. “Make it easy” Małgorzata Dziuban Klasy 5 piątek

13.25-14.10

11. Emergency in English Agnieszka Kopiec Klasy 6 wtorek 1

13.25 – 14.10

12. ZDW z języka angielskiego Edyta Michalak Klasy 7 wtorek

14.15-15.00

13. ZDW z chemii Barbara Burczyk uczniowie

klas 7 i 8

piątek

7:00-7:45

co drugi tydzień

14. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu Joanna Ziarko klasy 8 wtorek

14:20- 15:05

klasy 5-8 środa

13:25-14:10

klasy 5-8 czwartek

12:25-13:10

klasy 5-8 wtorek

13:25-14:10

klasy 5-8 poniedziałek

13:25-14:10

ZAJECIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
l.p. prowadzący uczestnicy Termin

Dzień i godziny

1. Joanna Piecuch Klasy  2 Wtorek

12.25-13.15

2. Monika Więckowska – Rycyk Klasy 1 i 2 środa:

11:25 – 12:20

12:30 – 13:15

14:15 – 15:00

Monika Więckowska – Rycyk klasy 2 Czwartek

12:20 – 13:15

Monika Więckowska – Rycyk klasy 3

 

Piątek

12:20 – 13:15

13:25 – 14:10

14:15 – 15:00

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
l.p. Prowadzący Uczestnicy/klasa Termin

Dzień i godziny

1 Agnieszka Polańska 3b Wtorek, 12.30 – 13.30

Środa,  12.30 – 13.30

Czwartek,  12.30 – 13.30

2 Dorota Górecka-Bazylewicz 1-8 Poniedziałek,  11:30-15:30

Wtorek,  8:00-9:00, 11:30-12:30, 13:30-14:30

Środa,  11:30-16:00

Czwartek,  10:30-15:30

Piątek,  8:00-9:00, 10:30-15:00

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
L.p. prowadzący uczestnicy Termin

Dzień i godziny

1. Iwona Łukaszyk Klasy 4 – 5 Środa, 13.25 -. 14.35

Czwartek, 13.25 -. 14.30

2. Kamila Kosztołowicz Klasy 1-3 Wtorek, 12.40 -13.45

Czwartek, 12.40 -13.45,

3. Aleksandra Zoszak – Piecuch Klasy 1-3 Czwartek, 12:40 – 13.50

Piątek, 12:40 – 13.45

4. Katarzyna Góralska klasy 6-8 Poniedziałek, 14.20-15.50

Piątek, 15.20- 16.05

Skip to content