3 GRUDNIA  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

ZAPRASZAM NA KRÓTKĄ PREZENTACJĘ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PT. INNI LECZ TACY SAMI, dotyczącą zasad zachowania się wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

INNI LECZ TACY SAMI

Więcej na temat savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronach:

https://app.xyzgcm.pl/gdansk-pl/d/20081022227/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-osob-niepelnosprawnych-pdf.pdf

http://niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/komiks_savoir.pdf