Zaproszenie na warsztaty fotograficzne Cannon w naszej szkole.

1 października w naszej szkole rusza projekt To MY tworzymy świat. W ramach projektu zorganizowane będą całodzienne warsztaty fotograficzne. Do udziału w warsztatach może zgłaszać się młodzież w wieku od 13 do 18 lat.

Poniżej przedstawiamy program warsztatów.

Godziny Opis Czas (min) Kto
9:00-9:30 Wprowadzenie do warsztatów 30 Marcin/Piotr/Dominik
9:30-9:45 Prezentacja SDG w kontekście warsztatów 15 Dominik
9:45-10:15 Visual storytelling czyli jak opowiadać obrazem 30 Marcin/Piotr
10:15-10:45 Opowiadanie historii – ćwiczenie (Diamenty) 30 Marcin/Piotr
10:45-11:00 Przerwa 15
11:00-12:00 Podstawy fotografii 60 Marcin/Piotr
12:00-12:45 Lunch 45 Marcin/Piotr
12:45-13:15 Podstawy filmowania 30 Marcin/Piotr
13:15-15:30 Praca w grupach 135 Marcin/Piotr
15:30-16:00 Montaż filmu lub edycja zdjęć 30 Marcin/Piotr
16:30-16:30 Prezentacja wykonanych prac 20 Marcin/Piotr
16:30-17:00 Podsumowanie 10 Marcin/Piotr/Dominik

Materiały dot. warsztatów:

https://www.canon.pl/tomytworzymyswiat/

https://www.facebook.com/ToMYtworzymySwiat/

https://www.instagram.com/tworzymyswiat/

Zgłoszenie na warsztaty:

Każdy uczestnik musi wypełnić formularze dostępne na stronie https://www.canon.pl/tomytworzymyswiat/ w zakładce: Kontakt

Wypełnione formularze należy wysłać na adres:

tworzymyswiat@canon.pl