Nauczanie zdalne.

Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 493) z dniem 25 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi rozpoczynamy naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3b

Praca będzie się odbywała na zasadach zaproponowanych w poprzednim tygodniu, czyli z wykorzystaniem panelu zadania oraz wiadomości, w dzienniku elektronicznych.
Plan lekcji oraz realizowany materiał jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków prowadzenia nauki w tej formie.
Zorganizowana jest również zdalna pomoc nauczycieli w formie konsultacji dla dzieci i rodziców. Sposób i formę kontaktu należy ustalić z danym nauczycielem. (e-dziennik, e-mail, telefon, komunikator itp.) 

Informujemy, że konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywają się w ramach godzin ujętych w planie lekcji oraz dodatkowo w wyznaczonych w harmonogramie terminach.

W klasa I-III oprócz nauczycieli uczących, pomoc można również uzyskać u dyżurujących  wychowawców świetlicy.

Nauczyciele wspomagający i terapeuci dostępni będą (w sposób zdalny) dla swoich podopiecznych od poniedziałku do piątku od 13.00 do 14.30.

Konsultacje logopedyczne – p. Agnieszka Zapotoczny
w poniedziałki i środy od 13.00 do 15.30
w pozostałe dni tygodnia od 13.00 do 15.00

Harmonogram konsultacji
pobierz

721541415 – Monika Szul
789327397 – Stanisław Sośnicki

mgr Monika Szul – psycholog szkolny
kontakt telefoniczny 721541415
Poniedziałek  14.00 – 15.00
Środa            14.00 – 15.00
Piątek           14.00 – 15.00

mgr Stanisław Sośnicki – pedagog szkolny
kontakt telefoniczny 789327397 lub przez e-dziennik
Poniedziałek  12.00 – 17.00
Wtorek           8.00 – 13.00
Środa             8.00 – 13.00
Czwartek        8.00 – 10.00
Piątek             8.00 – 13.00

mgr Jolanta Mitrzyk – pedagog szkolny
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Poniedziałek          8.00 – 13.00
Czwartek             10.00 – 12.00

Poradnik dla Uczni i Rodzica przygotowany przez MEN.

Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

 • Monitorowanie systematyczności odbierania informacji i materiałów przez ucznia lub rodzica oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia .
 • Kontrola poprawności merytorycznej wykonanych zadań.
 • Prowadzenie testów online.
 • Aktywność i odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 • Informacja zwrotna od rodzica potwierdzająca wykonanie zadania przez ucznia (np. faktu przeczytania lektury, dzienniczki aktywności sportowej)

Ocenie podlegać będą następujące aktywności ucznia:

 • Systematyczność odbierania informacji i materiałów przez ucznia oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia (np. przesyłanie wiadomości o wykonaniu zadania, polecenia, projektu, scan lub zdjęcie rozwiązania, zdjęcia, materiał video, prezentacje itp.)
 • Poprawności merytoryczna wykonanych zadań, ich oryginalność, rzetelność i kompletność.
 • Testy online.
 • Odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 • Aktywność i zaangażowanie w ucznia w proces zdobywania wiedzy.

Ustala się następujące sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce:

 • Udzielanie informacji pisemnej w dzienniku elektronicznym (nauczyciel może ustalić dodatkowa inną formę).
 • Wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym.

Frekwencja:

 • Dzieciom w czasie nauczania zdalnego nie sprawdzamy obecności, wpisana będzie adnotacja „obecność w domu” (OWD) nie wpływająca na frekwencję.

Prosimy o to aby przy nauczaniu zdalnym
zwrócić uwagę na higienę pracy uczniów przy komputerze
oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

Mamy również kilka praktycznych rad dla naszych uczniów.

 • Zawsze rano wstawaj o tej samej porze, tak abyś zdążył zjeść śniadanie przed rozpoczęciem nauki :-).
 • W danym dniu wykonaj tylko te zadania, które są zgodne z nowym planem lekcji.
 • To od Ciebie zależy jaki czas poświęcisz na zrealizowanie danego tematu (możesz zrobić temat w 20 minut, a możesz poświęcić nawet godzinę, czy więcej).
 • Pomiędzy lekcjami rób przerwy (15 min – mogą być to ćwiczenia zadane
  z wychowania fizycznego).
 • Wszystkie materiały otrzymasz do godziny 8.00 danego dnia.
 • W trakcie ujętej w planie lekcji oraz wyznaczonych godzin konsultacji możesz zwrócić się  o pomoc do nauczyciela w ustalony z nim sposób.