Lekcje.

klasa 1a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 j.angielski
konsultacje 10.30 – 11.15 p. P.Sabat
konsultacje 11.00-15.00 p. B. Fejdasz
klasa 1b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 j.angielski
konsultacje 10.30 – 11.15 p. A. Polańska
konsultacje 11.00-15.00 p. B. Florek
klasa 1c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 religia
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 edukacja wczesnoszkolna
konsultacje 10.30 – 11.15 p. M.Brygidyn
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Woś
konsultacje 11.00-15.00 p. J. Lisek
klasa 2a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 edukacja wczesnoszkolna
konsultacje 10.30 – 11.15 – konsultacje – p. D.Sikora
konsultacje 11.00-13.00 p. E. Gruba
klasa 2b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 edukacja wczesnoszkolna
10.30 – 11.15 – konsultacje – p. M.Czaban
konsultacje 11.00-13.00 p. U. Pelc
klasa 2c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 j.angielski
10.30 – 11.15 – konsultacje – p. A.Żółkiewicz
konsultacje 13.00-15.00 p. E. Gruba
klasa 3a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 edukacja wczesnoszkolna
10.30 – 11.15 – konsultacje – p. K.Kolanowska
konsultacje 13.00-15.00 p. U. Pelc
klasa 3b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 edukacja wczesnoszkolna
10.30 – 11.15 – konsultacje – p. M.Łukaszuk
konsultacje 11.00-13.00 p. M.Bodziak
klasa 3c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna
8.50 – 9.35 edukacja wczesnoszkolna
9.40 – 10.25 religia
10.30 – 11.15 – konsultacje – p. W.Królicka
konsultacje 12.45-13.00 ks. M Sławiński
konsultacje 13.00-15.00 p. M.Bodziak
klasa 4a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.polski
8.50 – 9.35 matematyka
9.40 – 10.25 przyroda
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Wójcik
klasa 4b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.polski
8.50 – 9.35 j.angielski
9.40 – 10.25 przyroda
10.30 – 11.15 plastyka
11.20 – 12.05 inform-i1
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Gładysz
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Wójcik
konsultacje 12.45-13.30 p. Piotr Gorczyński
klasa 5a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 geografia
8.50 – 9.35 muzyka
9.40 – 10.25 matematyka
10.30 – 11.15 j.polski
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Wójcik
konsultacje 12.45-13.30 p. S. Wdowiak
klasa 5b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.polski
8.50 – 9.35 matematyka
9.40 – 10.25 religia
10.30 – 11.15 inform-i2
konsultacje 12.45-13.30 p. H. Pecka
konsultacje 12.45-13.00 p. ks. M Sławiński
klasa 5c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 inform-i2
8.50 – 9.35 matematyka
9.40 – 10.25 plastyka
10.30 -11.15 j.polski
11.20 -12.05 j.angielski-1/4
j.angielski-2/4
j.angielski-3/4
j.angiielski-4/4
konsultacje 10.30 – 11.15 p. M.Brygidyn
konsultacje 12.45-13.30 p. Piotr Gorczyński
klasa 5d
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 inform-i2
8.50 – 9.35 historia
9.40 – 10.25 muzyka
10.30 -11.15 j.polski
11.20 -12.05 j.angi-1/4
j.angi-2/4
j.angi-3/4
j.angi-4/4
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Wójcik
konsultacje 12.00-12.45 p. T. Fuksa
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Gładysz
konsultacje 12.45-13.30 p. S. Wdowiak
konsultacje 12.45-13.30 p. Piotr Gorczyński
klasa 6a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.angi-i1
inform-i2
8.50 – 9.35 historia
9.40 – 10.25 j.polski
10.30 – 11.15 plastyka
konsultacje 12.00-12.45 p. B. Rajtar – Wojdyła
klasa 6b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 matematyka
8.50 – 9.35 j.polski
9.40 – 10.25 biologia
10.30 – 11.15 muzyka
konsultacje 12.00-13.30 p. J. Ziarko
konsultacje 12.00-12.45 p. J. Kielar
konsultacje 12.45-13.30 p. S. Wdowiak
klasa 6c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.polski
8.50 – 9.35 geografia
9.40 – 10.25 historia
10.30 – 11.15 plastyka
konsultacje 12.00-13.30 p. J. Ziarko
konsultacje 12.00-12.45 p. B. Rajtar – Wojdyła
klasa 6d
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 geografia
8.50 – 9.35 j.polski
9.40 – 10.25 matematyka
10.30 – 11.15 inform-Dz
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Gładysz
konsultacje 12.45-13.30 p. H. Pecka
klasa 6e
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 religia
8.50 – 9.35 muzyka
9.40 – 10.25 j.polski
10.30 – 11.15 historia
konsultacje 12.00-13.30 p. J. Ziarko
konsultacje 12.00-12.45 p. B. Rajtar – Wojdyła
konsultacje 12.45-13.30 p. S. Wdowiak
konsultacje 12.45-13.30 p. E. Sobolewska
klasa 7a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.niemiecki
8.50 – 9.35 matematyka
9.40 – 10.25 geografia
10.30 – 11.15 wf-Ch
wf-Dz
konsultacje 12.00-12.45 p. A. Błażowska
konsultacje 12.00-12.45 p. W. Mermer
konsultacje 12.45-13.30 p. M.Więckowska-Rycyk
klasa 7b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 inform-i2
8.50 – 9.35 religia
9.40 – 10.25 j.niemiecki
10.30 – 11.15 wf-Ch
wf-Dz
11.20 – 12.05 fizyka
konsultacje 12.00-12.45 p. A. Błażowska
konsultacje 12.00-12.45 p. J. Barć
konsultacje 12.45-13.30 p. M.Więckowska-Rycyk
konsultacje 12.45-13.30 p. E. Sobolewska
klasa 7c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.polski
8.50 – 9.35 geografia
9.40 – 10.25 religia
10.30 – 11.15 wf-Ch
wf-Dz
konsultacje 12.00-12.45 p. B. Żyłka
konsultacje 12.00-12.45 p. W. Mermer
konsultacje 12.45-13.30 p. E. Woś
klasa 7d
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.niemiecki
8.50 – 9.35 religia
9.40 – 10.25 matematyka
10.30 – 11.15 geografia
konsultacje 12.00-12.45 p. E. Wójcik
konsultacje 12.45-13.30 p. E. Woś
konsultacje 12.45-13.30 p. A. Lenart
klasa 7e
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 j.niem-Ch
wf-Dz
8.50 – 9.35 j.polski
9.40 – 10.25 wf-Ch
j.niem-Dz
10.30 – 11.16 biologia
konsultacje 12.00-12.45 p. A. Błażowska
konsultacje 12.00-12.45 p. B. Żyłka
konsultacje 12.00-12.45 p. J. Kielar
konsultacje 12.45-13.30 p. K. Roszniowska
klasa 8a
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 fizyka
8.50 – 9.35 j.angi-Ch
wf-Dz
9.40 – 10.25 wf-Ch
j.angi-Dz
10.30 – 11.15 matematyka
konsultacje 12.00-12.45 p. M. Dziuban
konsultacje 12.00-12.45 p. W. Mermer
konsultacje 12.45-13.30 p. P. Nisiewicz
konsultacje 12.45-13.30 p. K. Roszniowska
klasa 8b
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 matematyka
8.50 – 9.35 fizyka
9.40 – 10.25 j.angi
10.30 – 11.15 j.polski
konsultacje 12.45-13.30 p. P. Nisiewicz
klasa 8c
Środa
godz. Przedmiot
8.00 – 8.45 historia
8.50 – 9.35 wf-Ch
j.angi-Dz
9.40 – 10.25 fizyka
10.30 – 11.15 j.angi-Ch
inform-Dz
konsultacje 12.00-12.45 p. T. Fuksa
konsultacje 12.00-12.45 p. J. Piecuch
konsultacje 12.45-13.30 p. P. Nisiewicz