Koniec roku to dobry moment, żeby podsumować nasze działania w II semestrze. Zrealizowaliśmy na naszych zajęciach z innowacji polonistyczno- historycznej kilka ciekawych działań.

Jeszcze wiosną odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną oraz prezentowane tam wystawy.  Spacerując i podziwiając  murale Arkadiusza Andrejkowa w przestrzeni miejskiej poznaliśmy warsztat pracy artysty. Podczas wizyty w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w czasie gry terenowej „Śladami Łemków i Bojków”, zaciekawiła nas mozaika kulturowa naszego regionu.  Dyskutowaliśmy podczas spacerów miejskich o zadaniach i działalności  współczesnych instytucji kultury z uwzględnieniem naszych lokalnych jak Muzeum Historyczne czy Galeria BWA. 

Na zajęciach tworzyliśmy pisanki tradycyjnymi metodami oraz poznaliśmy zwyczaje wielkanocne Łemków i Bojków. Osobno zajęliśmy się  kulturą żydowską. Podczas warsztatów wycinanki żydowskiej oraz zajęć z kaligrafii hebrajskiej poszerzyliśmy wiedzę na temat tradycji żydowskiej.

Podsumowaniem zajęć był wyjazd do zagórskiego Foresterium razem z klasą 5c (uczniowie tej klasy byli najaktywniejszymi uczestnikami naszych zajęć). Mogliśmy tam podziwiać prace regionalnych rzeźbiarzy, zobaczyć działalność nowoczesnego muzeum i poszerzyć wiedzę dotyczącą regionu.  

Beata Demska

Barbara Rajtar-Wojdyła