Powiatowe Centrum Wolontariatu przy współpracy z Wolontariatem SP2 zorganizowało zbiórkę żywności długoterminowej dla osób potrzebujących w ramach akcji „Podziel się sercem”. Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu pani Irena Gil – Storoszczuk odebrała od nas 21 marca produkty. Zebraliśmy bardzo dużo żywności długoterminowej, czyli kasze, makarony, konserwy, cukier, mąkę, herbatę, kawę, słodycze. Produkty pomogli zbierać i przenosić nasi szkolni wolontariusze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w zbiórkę
i przyniesienie darów dla potrzebujących.

Wolontariat SP2