Zaczynamy świąteczne odliczanie!

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4 – 8 do zabawy matematycznej.

Każdego dnia roboczego pojawi się JEDNO zadanie do rozwiązania w domu.

W weekend pojawią się zadania, których oceniać nie będziemy.

Uczniowie klas 4-6 – wrzucają rozwiązania do pudełka, które będzie przed salą 46. Rozwiązania zadań z poniedziałku należy wrzucić do pudełka we wtorek najpóźniej do 9.40, zadanie z wtorku najpóźniej w środę do 9.40 itd. Zadanie z piątku – w poniedziałek.

Na kartce z rozwiązaniem trzeba napisać: numer zadania, imię, nazwisko i klasę.

Uczniowie klas 7-8 – przesyłają rozwiązania przez Classroom. Należy dołączyć do zajęć: ”MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY”.

Uwaga: rozwiązanie musi być wysłane w dniu ukazania się na stronie. Może być przesłane w formie dokumentu lub zdjęcia.

Za każde poprawnie rozwiązanie zadania uczeń może otrzymać 0 – 2 pkt.
(Nie przyznaje się „połówek” punktów).

W sumie pojawi się 14 punktowanych zadań czyli można uzyskać 28 punktów.

Punkty zostaną przeliczone na nagrody czyli na oceny i plusy z AKTYWNOŚCI Z MATEMATYKI😊

28 – 25 punktów – ocena celująca

24  +bardzo dobry

23 – 18 punktów to bardzo dobry

17 punktów to + dobry

10 – 16 to dobry

6 – 9 to 3 „plusy”

Miłej zabawy 🙂

Nauczyciele matematyki

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.18

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.18

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.17

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.17

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.16

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.16

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.15

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.15

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-8 – zad.14

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-8 – zad.13

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.12

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.12

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.11

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.11

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.10

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.10

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.9

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.9

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.8

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.8

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-8 – zad.7

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-8 – zad.6

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.5

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.5

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.4

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.4

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.3

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.3

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.2

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.2

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 4-6 – zad.1

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY kl. 7-8 – zad.1