W ramach innowacji ”Młody Naukowiec” uczniowie klas 5 uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem ClassVR.

Wykorzystane okulary VR zostały zakupiona w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Mariola Sokół