Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 r.
Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma:
TUW 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Tabela norm oceny procentowej.
Jak zgłosić szkodę.
Wniosek zgłoszenia szkody.
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU