Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym linku.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2023/07/SKMB36323071311200.pdf