W dniu 13 czerwca klasa 6a pod opieką pani Justyny Kielar i pani Katarzyny Popowicz udała się do parku miejskiego. Odbyły się tam zajęcia poprowadzone przez panią dr Annę Dziabas- Krysa na temat „Bioróżnorodności roślin inwazyjnych”. Uczniowie zapoznali się z roślinami inwazyjnymi, a następnie starali się je wyszukać w parku miejskim. Pani Anna opowiedziała również o florze naszego parku. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia.

Justyna Kielar