15 marca świetliczaki gościły panią inspektor z Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Rzeszowie. Była to idealna okazja, aby utrwalić zasady eko – zachowania czyli jednym słowem mówiąc, jak i po co oszczędzać wodę?, co to jest ekosystem?, jakie są stany skupienia wody?. Szczegółowo został omówiony obieg wody w przyrodzie. Nie lada atrakcją było zapewne ,,Koło fortuny”, które wymagało od Nas sporej wiedzy o wodzie. Teraz jesteśmy już pewni, że woda to życie, a jej oszczędzanie to nasz obowiązek wobec planety Ziemi.

Justyna Lisek