W dniu 16 marca 2023 (czwartek) odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłoszeni do konkursu uczniowie po pierwszej lekcji, tj. 8.45 przychodzą pod sale wg porządku:

sala 23 – uczniowie z klas: 2a, 2b, 3a, 3b,

sala 26 – uczniowie z klas: 2c, 3c, 4a, 5a,

sala 40 – uczniowie z klas: 4b, 4c, 5b, 5c, 7a, 8a,

sala 41 – uczniowie z klas: 6a, 6b, 8b, 8c, 8d.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 75 minut.

Uczestnicy mogą wspomagać się brudnopisem (papierem bez jakichkolwiek napisów i innych znaków) oraz przyborami do geometrii. Nie wolno używać kalkulatora ani korektora.

Kartę odpowiedzi wypełniać należy czarnym lub niebieskim kolorem, najlepiej długopisem.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zabawkę logiczną: układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.

 Zasady punktowania

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Regulamin konkursu KANGUR MATEMATYCZNY w Regionie Rzeszowskim
http://www.kangur.rzeszow.pl/index.php/regulamin

Link do strony domowej KONKURSU:
https://www.kangur-mat.pl

Szkolny Koordynator Konkursu: Marzena Śliwińska