Uczniowie klas trzecich podczas zajęć Koła Artystyczno- Filmowego, prowadzonego przez p. J. Szostak-Rogoz poznali programy graficzne do tworzenia animacji filmowej, nauczyli się korzystać z potrzebnych sprzętów oraz operowania różnymi technikami plastycznymi. Dzieci „ożywiły” swoje prace przed kamerą i udźwiękowiły film. Poniżej prezentujemy efekty pracy uczniów podczas zajęć.