Adresatami konkursu „Inny, czyli wyjątkowy” byli uczniowie klas1-3, technika i forma pracy dowolna.  Celem konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką etyczną, zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji, rozwijanie uzdolnień plastycznych. Spośród otrzymanych prac, organizatorzy wyłonili ex aequo dwa miejsca pierwsze, drugie i trzecie.

Miejsce I – Zofia Demkowicz, (klasa 3c) oraz Tymon Kocan (klasa 1a)

Miejsce II – Bartosz Wolanin (klasa 3c) oraz Natalia Broniewska (klasa 1a)

Miejsce III – Szymon Wawrzyński (klasa 3c) oraz Tymon Gurgul (klasa 3c)

Wszystkim uczniom, biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Tekst: Beata Fejdasz