Informuję, że w e-dzienniku i na stronie szkoły  jest już dostępny nowy plan lekcji obowiązujący od nowego półrocza, czyli od 30 stycznia 2023r.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2023/01/plan-lekcji.pdf