„Zamiast hejtować, nauczmy się cieszyć z sukcesów innych. Inspirujmy się tymi, którzy już go odnieśli. Pamiętajmy, że za każdym sukcesem kryje się wytrwałość i ciężka praca. Jeśli to zrozumiemy, będzie nam się żyło lepiej i przyjemniej. Zamiast toksycznej zazdrości odczujemy inspirację i motywację. Szacunek i podziw. Impuls do działania” — podkreśla p. Ilona Adamska, pomysłodawczyni kampanii, założycielka Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.

W dniu 5 grudnia br. w naszej szkole uczniowie klas 6 – 7 uczestniczyli w warsztatach ogólnopolskiej kampanii społecznej sfinansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „NIE HEJTUJĘ – MOTYWUJĘ”.

Udział w zajęciach realizowanych przez p. Ilonę Adamską oraz doświadczonego psychologa p. Katarzynę Kukielińską przybliżył młodzieży zjawisko hejtu, jego przyczyny i prawne
konsekwencje; pozwolił zapoznać się z formami prawidłowego komunikowania się oraz uświadomił co robić, aby zatrzymać spiralę  nienawiści.

Na podsumowanie spotkania wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia.

Jolanta Mitrzyk