Uczniowie klas ósmych mieli okazję wykazać się kreatywnością podczas realizacji zadania z biologii. W ramach pracy domowej wykonali trójwymiarowy model podwójnej helisy DNA. Okazało się, że pomysłowość uczniów jest ogromna, gdyż do stworzenia modelu użyto przeróżnych materiałów. Pojawiły się projekty wykonane m.in. z: papieru, plastikowych odpadów, szkła, masy solnej, styropianu, drewnianych patyczków, ale także… produktów spożywczych.

Najpiękniejsze dzieła, wymagające największego wkładu pracy, ale przede wszystkim poprawne merytorycznie zostały nagrodzone oceną celującą.

Mariola Sokół