“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”
J. Korczak

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym w szkole odbyła się akademia przygotowana przez p. Dorotę Myćkę i p. Justynę Harajdę, w której główne role zagrali uczniowie.

Dziękujemy za uroczystość pełną wzruszeń , refleksji  i niesamowitego zaangażowania osób biorących w niej udział.

Małgorzata Kukla-Krestian