I my włączyliśmy się w akcję propagującą Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. W naszej szkole przez tydzień były przeprowadzane lekcje wychowawcze mające na celu rozpowszechniane problemu wszechobecnej przemocy. W klasach 7- 8 przeprowadzone zostały ankiety badające wiedzę uczniów na powyższy temat. Okazało się, że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, zauważają symptomy przemocy i wiedzą jak na nią prawidłowo reagować. Na głównym korytarzu ukazała się gazetka informacyjna a na stronie szkoły artykuł o przemocy – jakie są rodzaje i jak sobie z nią radzić.

Reagujmy zawsze jak widzimy agresje, nie bójmy się prosić o pomoc.

MASZ PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY !

Organizatorzy Międzynarodowego Dnia bez Przemocy: M. Kobiałka, E. Kocik, K. Góralska, J. Rabicka, M. Stabryła