Od najbliższego poniedziałku ruszamy ze szkolną zbiórką nakrętek. W każdy poniedziałek na długiej przerwie 10:25-10:40 (i tylko wtedy!) P. Aneta Zazulicz lub P. Mariola Sokół będą odbierały nakrętki przy bibliotece. Na karteczce naklejonej na worek należy zapisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ilość nakrętek. Dodatnie punkty z zachowania będą przyznawane po podsumowaniu (raz w miesiącu), zgodnie z regulaminem. Worki z nakrętkami, które będą pozostawione w różnych miejscach w szkole, przekazywane woźnym czy innym pracownikom szkoły nie będą punktowane. Należy przekazywać je tylko wskazanym osobom, w wyznaczonym miejscu, dniu i porze. Uczniowie uczący się w budynku B mogą przekazywać nakrętki wychowawcom.